SZUWAREK                                      

                                  OPŁATY 2018

ZAPRASZAMY PRZEZ CAŁY TYDZIEŃ DO „SZUWARKA”
NOWEJ SIEDZIBY KOŁA PZW nr 41 przy El. Pątnów
- Dojazd na PARKING przy ul. Błaszaka


Opłaty członkowskie przyjmujemy codziennie : pon. – pt. w godz. 16.00 - 19.00
sob. – niedz. w godz. 10.00 - 14.00

Kontakt telefoniczny do Koła PZW nr 41 :
601-054-814601-054-814 (063)249-16-87
Zezwolenie zimowe G.R. „Gosławice” od 01.12.16 do 31.03.17        
Kanały udostępnione zimą - , 3 dni – , 1 dzień -

1) składka członkowska - 86 zł 

2) składka członkowska ulgowa - 43 zł 

3) składka członkowska uczestnik - 22 zł 

4) wpisowe - 25 zł 

5) wpisowe ulgowe - 12 zł 

6) wody PZW - nizinne - 112 zł 

7) wody PZW ulgowa - 72 zł 

8) wody PZW uczestnik - 27 zł

9) legitymacja - 5 zł 

10) składka Okręgowa OKRESOWA 1-dniowa - 40 zł

1. JEZIORO

- Z brzegu - 

- Z łodzi - 

2. OBSZAR

- Z brzegu -

- Z łodzi - 

3. REJON – TYLKO Z NIZINNYMI

                      NORMALNE  /   ULGOWE   /    UCZESTNIK

- Z brzegu -        zł           -  zł             -  zł     

- Z łodzi -            zł           -  zł

4. NOCNE

- JEZIORO LICHEŃSKI – 

- JEDNO JEZIORO – 

- OBSZAR – 

Do korzystania z opłaty ulgowej upoważnieni są: 

- młodzież szkolna i studiująca w wieku od 16 do 24 lat

- członkowie PZW mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety po ukończeniu 60 roku życia

- członkowie odznaczeni odznaką złotą z wieńcami , złotą i srebrną odznaką PZW

- renciści i emeryci, których dochody nie przekraczają wynagrodzenia za pracę tj 2100 zł BRUTTO

Wszystkie ulgi będą uwzględniane po przedłożeniu właściwych dokumentów.