Wykaz wód


WYKAZ WÓD OPZW KONIN NA ROK 2013

1. Głodowskie    57,8 ha  -  Kazim.Biskupi

2. Koziegłowy    38,5  ha  - Ostrowite

3. Ostrowite      34,8  ha  -  Ostrowite

4. Orchowo       37,9 ha   -  Orchowo

5. Słowikowo    29,6 ha   -  Orchowo

6. Skubarczewo   15,7 ha  -  Orchowo

7. Rusin    10,0 ha   -  Powidz

8. Degnera    12,5 ha  -  Orchowo

9. Kleczewskie    4,73 ha  -  Kleczew

10. Suszewo - Wójcin   269,70 ha  -   Wilczyn-Orcho.

Razem : 511,23

Obwód rybacki rz. Warty nr 5+ wszystkie dopływy na tym odcinku z wyłączeniem wód starorzecza ,,Niemiec\"

Lp./ RZEKI /Pow. ha /Gmina

1. Warta w tym  1.610,00 ha UniejówPyzdry

wszystkie dopływy tj. 1500m poniżej zapory w Jeziorsku do ujscia rzeki Prosny w miejsc. Tarnowa (z wyłączeniem wód starorzecza Niemiec).

starorzecza+Kanał

Ślesiński Konin - Sulanki/Maliniec-Anielew

2. Struga Bawół -gm.Słupca- Od miej. Mąkownica do ujścia do rzeki Warty w miejsc. Policko oraz rzekę Mesznę wpadającą do Strugi Bawół w miejsc. Wierzbocice ( w granicach powiatu).

3. Rzeka Powa -gm.Tuliszków-Konin - Od miejsc. Smaszew do ujscia  rzeki Warty w miejsc. Rumin ( w granicach powiatu).

4. Rzeka Kiełbaska-gm. Koło - Od miejsc. Kowale Księże do ujścia rzeki Warty w miejsc. Trzęśniew (w granicach powiatu).

5. Rzeka Teleszyna -gm.Koło - Od miejsc. Miłkowice wraz z jej prawobrzeżnym dopływem wpadającym do rzeki Warty w miejsc. Radczyny ( w granicach powiatu).

6. Rzeka Czarna Struga -gm.Zagórów- Od miejsc. Bagno do ujścia rzeki Warty w miejsc. Zagórów oraz prawobrzeżny dopływ o nazwie Struga Grabienicka wpadającej do rzeki Czarna Struga w miejsc. Olchowo(w granicach powiatu).

7. Rzeka Rgilewka -gm.Grzegorzew,Koło- Od mostu w miejsc. Wymysłów do ujścia rzeki Warty w miejsc. Powiercie (w granicach powiatu).

8. Kanał Ślesiński -gm.Konin -Od mostu drogowego na trasie Maliniec-Anielew tzw.Sulanki do ujścia rzeki Warty ( w granicach powiatu).

9. Rzeka Wrześnica-gm. Strzałkowo -Od jej ujścia do rzeki Warty w miejsc. Kolonia Pietrzyków do mostu drogowego w Pyzdrach na trasie Pyzdry - Konin (wgranicach powiatu).

10. Struga Witkowska-gm. Witkowo -Od ujścja Strugi Bawół do miejsc. Witkowo (w granicach powiatu).

Razem: 1.610,00 ha

Lp. /ZBIORNIKI ZAPOROWE /Pow. ha/ Gmina

1. Słupca 265,50 Słupca

2. Przykona 120,00 Przykona

4. Stare Miasto 75,77 Konin -Obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających !!

5. Żeronice 11,09 Turek

 Razem: 472,36 ha

Lp./ DROBNE WODY/ Pow. ha /Gmina

1.Zbiornik Ruszków 28,00 ha Koło

2. Zbiornik Marantów 25,00 ha Konin

3. Zbiornik Gliny 11,00 ha Rychwał

4. Zbiorniki Dabie 8,59 ha Dabie

5. Zbiornik Uniejów-Człopy 5,00 ha Uniejów

6. Morzysław 4,00 ha Konin

7. Strzałkowo 1,91 ha Strzałkowo

8. Tuliszków 1,90 ha Tuliszków

9. Zbiornik. Kościelec  8,41 ha Kościelec   

10.Zbiornik Zatorze 6ha Konin

  11.Zbiornik Janów 26ha Konin    

 12.Zbiornik  Wiatraki10ha Kleczew

 Razem:135,81ha

Na terenie powiatów: Konin, Koło, Słupca-Uchwałą Rady Powiatu wprowadzono zakaz używania sprzętu pływającego o napędzie spalinowym ( w powiecie słupeckim zakaz nie do tyczy Zbiornika Słupca). Na zbiorniku Stare Miasto obowiązuje zakaz wędkowania ze środków pływających!!!. Ponadto wprowadza się zakaz wędkowania ze środków pływających na niektórych drobnych wodach tj. Zbiornik Stare Miasto,Janów,Zatorze,Kościelec,Morzysław,Uniejów,Dąbie,Ruszków,Żeronice oraz na Jez. Głodowskim w okresie od 01.11.2013 do 31.03.2014 r.

Zarząd Okręgu PZW w Koninie odstąpił w roku 2013 od zawierania porozumień o wzajemnym honorowaniu składki okręgowej.