Zawody spiningowe 2018 r. - punktacja


ZAWODNIK
01.05.2018
kanał
Władzimirów 
03.05.2018
zbiornik
El.Konin
21.07.2018
Sławsk
rz.Warta
22.07.2018
zbiornik 
El.Konin

20.10.2018
kanał zimny
El.Konin
21.10.2018
zbiornik
El.Konin
SUMA PKT.
A.Nowak
W-0
M-23
P-23
-0
-21
-21
-
-nieobecny
-21
-
-nieobecny
-23
-240
-7
-7
-320
-11
-11
106pkt.
R.Urbaniak
W-0
M-23
P-23
-130
-3
-3
-320
-4
-4
-1050
-1
-1
-2040
-1
-1
-2040
-1
-1
33pkt.
M.Antczak
W-110
M-3
P-3
-0
-21
-21
-90
-11
-11
-580
-3
-3
-150
-11
-11
-640
-5
-5
54pkt.
T.Czarnecki
W-130
M-2
P-2
-0
-21
-21
-0
-19
-19
-260
-8
-8
-0
-16
-16
-410
-9
-9
75pkt.
J.Rogowski
W-0
M-23
P-23
-0
-21
-21
-
-nieobecny
-21
-
-nieobecny
-23
-0
-16
-16
-
-nieobecny
-18
122pkt.
R.Gadacz
W-
M-nieobecny
P-25
-
-nieobecny
-25
-
-nieobecny
-21
-
-nieobecny
-23
-
-
-
-
-
-
94pkt.
D.Wąchnicki
W-0
M-23
P-23
-0
-21
-21
-950
-2
-2
-660
-2
-2
-0
-16
-16
-0
-16
-16
80pkt.
W.Brzeziński
W-0
M-23
P-23
-0
-21
-21
-0
-19
-19
-0
-20
-20
-0
-16
-16
-570
-6
-6
105pkt.
J.Ślusarczyk
W-0
M-23
P-23
-0
-21
-21
-110
-10
-10
-0
-20
-20
-
-nieobecny
-21
-
-nieobecny
-18
113pkt.
M.Ignaczak
W-0
M-23
P-23
-0
-21
-21
-255
-6
-6
-0
-20
-20
-
-nieobecny
-21
-
-nieobecny
-18
109pkt.
M.Taborek
W-1950
M-1
P-1
-1350
-1
-1
-200
-9
-9
-260
-9
-9
-540
-3
-3
-730
-3
-3
26pkt.
K.Ziarncki
W-0
M-23
P-23
-0
-21
-21
-270
-5
-5
-110
-13
-13
-110
-13
-13
-
-nieobecny
-18
93pkt.
K.Brzuśkiewicz
W-0
M-23
P-23
-0
-21
-21
-0
-19
-19
-0
-20
-20
-90
-15
-15
-370
-10
-10
108pkt.
R.Betke
W-0
M-23
P-23
-0
-21
-21
-
-nieobecny
-21
-
-nieobecny
-23
-
-nieobecny
-21
-
-nieobecny
-18
127pkt.
W.Nykiel
W-0
M-23
P-23
-0
-21
-21
-0
-19
-19
-0
-20
-20
-410
-5
-5
-460
-8
-8
96pkt.
A.Modrzański
W-110
M-5
P-5
-0
-21
-21
-1300
-1
-1
-110
-14
-14
-150
-11
-11
-660
-4
-4
56pkt.
S.Kanecki
W-0
M-23
P-23
-1150
-2
-2
-0
-19
-19
-470
-5
-5
-
-nieobecny
-21
-
-nieobecny
-18
88pkt.
A.Chwiałkowski
W-0
M-23
P-23
-0
-21
-21
-220
-7
-7
-390
-6
-6
-230
-8
-8
-490
-7
-7
72pkt.
M.Frońda
W-110
M-4
P-4
-0
-21
-21
-0
-19
-19
-300
-7
-7
-110
-13
-13
-320
-11
-11
75pkt.
P.Rudyj
W-0
M-23
P-23
-0
-21
-21
-0
-19
-19
-530
-4
-4
-400
-6
-6
-240
-14
-14
87pkt.
B.Woźniak
W-0
M-23
P-23
-0
-21
-21
-
-nieobecny
-21
-
-nieobecny
-23
-220
-9
-9
-
-nieobecny
-18
115pkt.