aktualności


                A K T U A L N O Ś C I


                  Lista pierwszych dziesięciu

                                         Spławik:

 1.Tadeusz Karmelita        - 25 pkt - 17,94 kg

 2.Bogdan Wojciechowski  - 27 pkt – 20,90 kg

 3.Waldemar Brzezinski    – 27,5pkt – 17,78 kg

 4.Bernard Bartczak         – 28,5 pkt – 19,28 kg

 5.Paweł Wojciechowski    – 29 pkt – 15,24 kg

 6.Krzysztof Machola        – 32,5 pkt – 16,80 kg

 7.Marek Nowacki            – 33  pkt – 16,34 kg

 8.Krzysztof Ziarnecki      – 35,5 pkt – 19,02 kg

 9.Jacek Andrzejewski      – 36 pkt – 18,60 kg

10.Stanisław Kanecki       – 46,5 pkt – 12,30 kg

                                              Kobiety

1.Halina Sadłowska           – 7 pkt – 13,14 kg

2.Jagoda Gęsikiewicz        – 10 pkt – 5,44 kg

                                         Spinning:

 1.Marek Taborek             – 26 pkt – 5030 pkt

 2.Robert Urbaniak           – 33 pkt – 5580 pkt

 3.Maksym Antczak          – 54 pkt – 1570 pkt

 4.Andrzej Modrzański      – 56 pkt – 2330 pkt

 5.Andrzej Chwiałkowski   – 72 pkt – 1330 pkt

 6.Mateusz Frońda           – 75 pkt – 840 pkt

 7.Tomasz Czarnecki        – 75 pkt – 800 pkt

 8.Karol Ligocki               – 76 pkt – 1330 pkt

 9.Dawid Wąchnicki         – 80 pkt – 1610 pkt

10.Piotr Rudyj                 - 87 pkt – 1170 pkt

               Największa ryba sezonu:

              Marek Taborek – szczupak 73 cm.

          Gratulujemy Wszystkim  zawodnikom wyników

                                                    Zarząd Koła


 

Z naszej galerii